Informatieplicht energiebesparing
Als je bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruikt, dan ben je verplicht om energie te besparen aan de hand van de Erkende Maatregelenlijst (EML). Het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft voor 19 branches een lijst met erkende maatregelen opgesteld.

Vanaf 2019 hebben alle bedrijven voor wie energie besparen verplicht is ook een informatieplicht. Zij moeten de overheid inzicht geven in de energiebesparende maatregelen die zij al hebben genomen. 

Minimaal energielabel C voor kantoren van 100 m2 en groter
De overheid werkt in stappen toe naar volledig energieneutrale gebouwen in 2050. Daarom moet ieder kantoor groter dan 100 m2 in 2023 minimaal energielabel C hebben. 

Energielabel verplichting
Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen en woningen is een geldig energielabel verplicht.

EED Energie-audit
De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Een onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft te maken met de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Er moet dan door de onderneming een energie-audit uitgevoerd worden. Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen.


Wij maken de energiewetgeving makkelijk
Het zijn flink wat regels voor ondernemers. Terwijl je als ondernemer vooral bezig bent je bedrijf goed te laten draaien. Daarom zorgen wij ervoor dat je voldoet aan wet- en regelgeving, zonder gedoe en zonder moeite. Boek een afspraak en laat je informeren.

boek afspraak